لحظات بازگشایی پرشکوه متوسطه اول سلام سبز در کنار دخترانمان در اولین روز از مدرسه

📚📚فصل مهر ، فصل رویش جوانه های امید، فصل خواندن و نوشتن از راه رسید.
💐💐 فصل مهر، فصل همکلاسی های دیروز و هم نیمکتی های امروز بر دانش آموزان عزیزمان مبارک 💐💐

آغاز سال نو، با شادی و سرور هم دوش و هم زبان، حرکت به سوی نور آغاز مدرسه، فصل شکفتن است در زنگ مدرسه،
در دل دارم امید، بر لب دارم پیام هم شاگردی سلام، هم شاگردی سلام