اینک تلاش دانش آموزانمان  در طول پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به بار نشست و با کمک و برنامه ریزی دقیق مسئولان و دبیران ، گزارشی از عملکرد دانش آموزان خدمتشان ارائه گردید.

موفقیت روزافزون را برایشان آرزومندیم….