کلاس های فرهنگی پژوهشی پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در  روز دوشنبه  به پایان رسید…

فصلی نو را  در شروع سال تحصیلی ۹۸-۹۷  با کلاس های فرهنگی و پژوهشی  آغاز خواهیم کرد ….