کلاس های تابستانی فرصتی بود برای آشنایی با مدرسه و مقطع جدیدی که به آن وارد شدید .

چه خوب است که در این  تعطیلات تابستانی توام با تفریح و شادی زمان مختصری را به  مرور آنچه تا کنون آموخته اید اختصاص دهید.