اردویی شاد و مهیج در شهربازی سرزمین عجایب در روز  سه شنبه  مورخ ۰۹/۰۵/۹۷ را آغاز کردیم تا دورهمی دوستانه و متفاوتی را در کنار هم تجربه کنیم.

جای همگی سبز