تئاتر دانش آموزی تئاتری است که دانش آموزان محور اصلی و اکثر اجزای تشکیل دهنده ی آن، اعم از متن، کارگردانی، بازیگری، عوامل صحنه و فنی می باشند، که بر پایه رقبت ها، عواطف، خلاقیت و میل به تجربه ایشان شکل می گیرد. به همین منظور مسابقه ی هنرهای نمایشی صحنه ای در تاریخ یکشنبه ۶/۱۲/۹۶ در سطح منطقه در دبیرستان ایوب آزاد برگزار شد که دانش آموزان متوسطه اول سلام سبز در این مسابقه شرکت کردند.

در ادامه تصاویر مربوط به این مسابقه را ملاحظه بفرمائید: