مجتمع سلام باور دارد که برای ساختن کشوری آباد، مدارس باید از پیشگامان تحول باشد. از این رو مطالعه ی روش های نوین آموزشی دنیا، ارتباط با مراکز علمی- آموزشی تراز اول در جهان و مطالعه و به کارگیری تجربیات آن ها در فعالیت ها، از برنامه های مهم مجتمع سلام است.

اولین جلسه آشنایی ورودی های جدید سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با مجموعه مدارس سلام تشکیل شد. لذا در صورت تمایل به ثبت نام می توانید به سایت مدرسه آدرس http://sabz.salamsch.com/mschool/ مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهید.

در ادامه تصاویری از این جلسه را ملاحظه بفرمائید: