در روز شنبه ۰۴ مرداد ماه ۹۶ ، با حضور بیش از ۹۰ نفر از دانش آموزان پایه هفتم و هشتم و نهم دوره اول  سلام سبز، اردوی شهربازی و  پارک ارم برگزار گردید.