کلاس های پژوهشی در طول سال تحصیلی

جلسه ایی در اول سال تحصیلی تشکیل گردید که در آن معرفی و انتخاب رشته کلاسهای پژوهشی صورت گرفت و دانش آموزان با توجه پیش زمینه ایی که ای این کلاس ها در تابستان داشتند، با توجه به علایق خود رشته مورد علاقه خود را انتخاب نمودند. کلاس های پژوهش دانش آموزان در طی سال تحصیلی در روز های پنج شنبه هر هفته تشکیل می شود.