مسابقه اختتامیه کلاس های پژوهشی در تابستان

در تاریخ ۲۴/۵/۹۶، مسابقه اختتامیه کلاس های پژوهشی بین دانش آموزان هررشته در مدرسه برگزار شد.

در اینجا تصاویری از اختتامیه کلاس ها را مشاهده فرمایید: