هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

( ۲۳ الی ۲۵ اسفند ماه ۹۶ دانشگاه شهید رجایی تهران )

جهت مطلع شدن از اخبار آنلاین این دوره از مسابقات عضو کانال تلگرام زیر شوید