برگزاری اردوی علمی فرهنگی باغ کتاب ویژه دانش آموزان متوسطه اول سلام سبز

باغ کتاب تهران مکانی  بسیار عالی برای علاقه مندان به کتابخوانی است که مدرسه سلام باتوجه به اهمیت این موضوع و ترویج فرهنگ کتابخوانی بین دانش آموزان اردوی علمی فرهنگی را در تاریخ ۲۵/۰۵/۹۶ در نظر گرفت که در ادامه تصویری چند از سینما باغ کتاب را ملاحظه بفرمائید: