برگزاری اردوی تاریخی فرهنگی کاخ موزه گلستان دانش آموزان پایه هشتم و نهم

کاخ گلستان از کاخ های دوره زندیه و قاجار است که در مرکز شهر تهران واقع شده است. اردوی تفریحی فرهنگی در تاریخ ۱۸/۰۵/۹۶ جهت آشنایی دانش آموزان پایه هشتم و نهم با آثارباستانی و تاریخی شهر تهران تدارک دیده شد که در ادامه تصویری چند از کاخ موزه گلستان را ملاحظه بفرمائید: