قبل از سفر اطلاع رسانی کتبی به دانش‌آموزان و اولیاء جهت ثبت‌نام از دانش‌آموزان در اردوی یزد و ارائه رضایت‌نامه به شرکت‌کنندگان اردو تحویل آن طبق قوانین برون شهری در آموزش و پرورش انجام شد. این سفر همراه با بدرقه دانش‌آموزان در روز یکشنبه ۹۴/۹/۲۲ به ایستگاه راه‌آهن توسط مسئولین و ساعت حرکت ۱۷:۴۰ در رسیدن به شهر یزد ۲۳:۳۰ می‌باشد.
از روز دوشنبه مورخ ۹۴/۹/۲۳ دانش‌آموزان به کویر درصد ستاره‌ها رفتند و روز سه‌شنبه ۹۴/۹/۲۴ دانش‌آموزان برای بازدید از اماکن تاریخی مانند آتشکده زرتشتیان و مسجد جامع یزد، خانه نهرانی‌ها، باغ دولت آباد،… رفتند و چهارشنبه مورخ ۹۴/۹/۲۵ اختصاص یافت به خریدن سوغاتی از بازار و محل‌های خرید شهر یزد و چهارشنبه شب ساعت ۲۳:۳۰ به تهران بازگشتیم و دانش‌آموزان به خانواده‌ها سپرده شدند.
امیدواریم که خاطرات خوب و ماندگاری برای دانش‌آموزان رقم زده باشیم.