برگزاری مرحله اول مسابقات ریاضی IMC

آزمون IMC  در روز پنجشنبه ۹۵/۱۲/۱۹ در سه پایه هفتم و هشتم و نهم در محل دبیرستان سلام سبز برگزار گردید.
امیدواریم در تمامی مراحل زندگی شاهد موفقیت عزیزانمان باشیم.