افتخارات سلام سبز در ششمین دوره مسابقات سلام کاپ

همانگونه که وعده کرده بودیم، به لطف پروردگار و تلاشهای فراوان دانش آموزان، مسئولین و دبیران پژوهش سلام سبز و همچنین حمایت های همیشگی شما اولیای گرامی شاهد موفقیت های دختران عزیزمان در ششمین دوره از مسابقات سلام کاپ بودیم

کسب رتبه اول پروژه های علوم انسانی توسط دانش آموزان صبا شیر محمدی و عسل دادگستر
کسب رتبه اول مسابقات هنر و عکاسی توسط دانش آموز عزیزمان دینا ذنوبی
کسب رتبه اول مسابقات رباتیک لیگ مسیریاب توسط دانش آموز کیمیا کیوان
کسب رتبه دوم مسابقات رباتیک لیگ مسیریاب توسط دانش آموزان نگار ابراهیمی,نسترن چراغعلی و معصومه کرد
کسب رتبه دوم پروژه های علوم انسانی توسط دانش آموزان آتاناز انتظاری و غزل تاجداری
کسب رتبه دوم پروژه های علوم انسانی توسط دانش آموزان روشا شیخ بشارتی و فریمهر عباسی
کسب رتبه سوم پروژه های علوم انسانی توسط دانش آموزان مدیا کاویانی و هاله بهاری