اردوی پارک دلفیناریوم

این اردو شامل بازدید از دلفیناریوم اجرای هیجان انگیز دلفین ها و شیر دریایی بود. این حیوانات دوست داشتنی با اجرای حرکات نمایشی و کشیدن نقاشی لحظات شاد و مفرحی را رقم زدند. همچنین همزمان با اجرای نمایش گزارش تصویری آن نیز در کانال تلگرام مدرسه قرار داده شد.