برترین های آزمون بردار سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 • نام
 • کیانا
 • نگار
 • آذین
 • تینا
 • فاطیما
 • نام خانوادگی
 • لطفی
 • کلانتری

 • عصاره زادگان
 • موسی زاده
 • تیمارچی
 • افتخار
 • برتر بردار
 • برتر بردار
 • برتر بردار
 • برتر بردار
 • برتر بردار