سرعت عمل و تلاش دختران متوسطه اول سلام سبز در مسابقه ی هفتگی بین ۸ دانش آموزان پایه هشتم

ملینا آرامشی
کیمیا وظایفی

برندگان جوایز این مسابقه اعلام شدند

شادی و نشاط همیشگی را در متوسطه اول سلام سبز برایتان خواستاریم…