اردوی معارفه ورودی های پایه هفتم سال تحصیلی ۹۹_۹۸ در رویا پارک

اردوی خاطره انگیزی را در کنارهم سپری کردیم…