اردوی تفریحی هفته پنجم مردادماه ۹۸ در پارک آبی دهکده آبی پارس