یا امام رضا
حتما قرار شاه و گدا هست یادتان ،
همان شب که زدم دل به نامتان ،
مشهد ، حرم ، ورودی باب الجواد ،
آقا ، عجیب دلم گرفته برایتان….

دختران عزیز متوسطه اول سلام سبز زیارتتان قبول

اردوی خاطره انگیز مشهد با زیارت غریب الغربا امام هشتم و سری به پارک کوه سنگی و صرف ناهار آغاز شد.
گذر زمان اردوی مشهد در رستوران پدیده شاندیز ، شادی دخترانمان در تفریحات شهر مشهد و لحظاتی خاطره انگیز در موزه نادری مشهد
ودر آخر

استقبال بی نظیر اولیای گرامی که به نشان تقدیر از مسئولین و همراهان اردوی تفریحی مشهد مقدس که مارا مورد لطف خود قراردادند..

سایتان مستدام و پیروز و سلامت باشید