پیام تسلیت جناب آقاى دکتر فاضل مدیر عامل محترم مجموعه مدارس سلام در پی شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی

تهیه روزنامه دیواری برای درس آمادگی دفاعی توسط دانش آموزان