اردوی مطالعاتی برای آمادگی آزمون جامع یک متوسطه اول سلام سبز

روز دانش آموز در دبیرستان سلام سبز

برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸