آغاز سال تحصیلی جدید

اردوی نشاط آور فرهنگی و تفریحی پارک دلفین ها

ولادت هشتمین اختر تابناک حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) در مدرسه

اردوی تفریحی پارک آبی دهکده پارس