آغاز سال تحصیلی جدید

اردوی نشاط آور فرهنگی و تفریحی پارک دلفین ها

ولادت هشتمین اختر تابناک حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) در مدرسه

اردوی تفریحی پارک آبی دهکده پارس

دستیابی مدال برنز کشوری در ماسابقات تیمی کمانداران