گزارش تصویرى نمایشگاه دستاوردهاى مدارس غیر دولتى با حضور ویژه متوسطه اول سلام سبز

آمادگی جهت مسابقات سلام کاپ ( پژوهش ) سال تحصیلی ۹۸_۹۷

کلاس بازی ریاضی، ویژه ورودی های پایه هفتم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

بنر اصلی

همایش ورودی های جدید سال ۹۹-۹۸

نتایج مسابقات فرهنگی سال تحصیلی ۹۸-۹۷