ویژه برنامه جشن دهه فجر و تقدیر از برترین های نیمسال تحصیلی۹۸-۹۷

آثار فرهنگی هنری دانش آموزان سلام سبز سال ۹۸-۹۷

برترین های آزمون بردار سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نتایج سلام کاپ سال تحصیلی ۹۷-۹۶

نفرات برتر ” نیمسال اول ” در پایه نهم

مسابقات اسوه حسنه سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نقاشی 2

آمادگی جهت جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه سال تحصیلی ۹۸_۹۷