نظرسنجی

برگزاری نظرسنجی از دانش آموزان عزیز در راستای بهبود مدرسه

برگزاری برنامه هدایت تحصیلی برای دانش آموزان پایه نهم

کار و فناوری

زنگ کار و فن آوری

حرم امام رضا

اردوی زیارتی فرهنگی به مشهد مقدس در سال تحصیلی ۹۸_۹۷

یا امام رضا حتما قرار شاه و گدا هست یادتان ، همان شب که زدم دل به نامتان ، مشهد ، حرم ، ورودی باب الجواد ، آقا ، عجیب دلم گرفته برایتان….

برگزاری اردوی مطالعاتی و آزمون نشانه