انالله واناالیه راجعون

کار و فناوری

زنگ کار و فن آوری

یلدا در قاب سلام سبز

حرم امام رضا

اردوی زیارتی فرهنگی به مشهد مقدس در سال تحصیلی ۹۸_۹۷

یا امام رضا حتما قرار شاه و گدا هست یادتان ، همان شب که زدم دل به نامتان ، مشهد ، حرم ، ورودی باب الجواد ، آقا ، عجیب دلم گرفته برایتان….