مراسم پرفیض زیارت اربعین

برگزاری آزمون های هفتگی

اولین گردهمایی مسئولین و دبیران متوسطه اول سلام سبز در سال تحصیلی ۹۸_۹۷