اعظم قلی‌زاده

مسئول اداری و دفتردار دبیرستان سلام سبز(دوره اول و دوم)

تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی

سوابق کاری
۴ سال اداره آموزش و پرورش تاکستان
۴ سال مدرسه امید آینده
۱۴ سال سابقه کار در دبیرستان سلام سبز(دوره اول و دوم)