با ما در ارتباط باشید


تلفن و نمابر: ۰۲۱۴۴۱۱۶۷۲۶ – ۰۲۱۴۴۱۱۶۵۱۲ – ۰۲۱۴۴۱۱۶۲۱۵

ارتباط تلگرام: ۰۹۳۰۱۸۳۱۵۶۴ ، ۰۹۰۳۸۰۰۱۶۸۲  ،   salamesabz1@

رایانامه: rsabz@salam.sch.ir

آدرس:

آیت الله کاشانی غرب-مابین خیابان سازمان برنامه و لاله -جنب آزمایشگاه زیباشهر