نتایج مسابقات فرهنگی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

افتخارآفرینی دانش آموزان سلام سبز در آزمون ریاضی IMC

راهیابی دختران سلام سبز به مرحله منطقه ایی مسابقات نوجوان خوارزمی

افتخارات سلام سبز در ششمین دوره مسابقات سلام کاپ