شمارش آراء انجمن اولیا توسط دختران و نتایج انتخابات انجمن

یکشنبه های پژوهشی در متوسطه اول سلام سبز

آغاز سال تحصیلی جدید

اردوی نشاط آور فرهنگی و تفریحی پارک دلفین ها

ولادت هشتمین اختر تابناک حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) در مدرسه