تقدیر دانش آموزان متوسطه اول سلام سبز از زحمات دلسوزانه و پرمهر مادرانشان

آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در مدرسه

دومین جلسه هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم

ارائه کارنامه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹_۹۸ پایه های هشتم و نهم

ارائه کارنامه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹_۹۸ پایه هفتم

حضور دانش‌آموزان در مسابقات فرهنگی هنری اداره آموزش و پرورش منطقه ۵

ارائه کارنامه داخلی ۱ از عملکرد دانش آموزان پایه نهم سلام سبز توسط مسئول پایه نهم