مسابقات سلام کاپ (پژوهشی) مدارس سلام-سال تحصیلی ۹۸-۹۷

آمادگی جهت مسابقات سلام کاپ ( پژوهش ) سال تحصیلی ۹۸_۹۷

به پایان آمد این دفتر ///// حکایت همچنان باقیست

شروع کلاس های فرهنگی-پژوهشی تابستان ۹۷

اختتامیه کلاس هوا و فضا

مسابقه اختتامیه کلاس های پژوهشی در تابستان