یکشنبه های پژوهشی در متوسطه اول سلام سبز

آغاز سال تحصیلی جدید

ولادت هشتمین اختر تابناک حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) در مدرسه

مسابقات سلام کاپ (پژوهشی) مدارس سلام-سال تحصیلی ۹۸-۹۷

گزارش تصویرى نمایشگاه دستاوردهاى مدارس غیر دولتى با حضور ویژه متوسطه اول سلام سبز

آمادگی جهت مسابقات سلام کاپ ( پژوهش ) سال تحصیلی ۹۸_۹۷