پیام تسلیت جناب آقاى دکتر فاضل مدیر عامل محترم مجموعه مدارس سلام در پی شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی

اردوی مطالعاتی برای آمادگی آزمون جامع یک متوسطه اول سلام سبز

روز دانش آموز در دبیرستان سلام سبز

برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی

یکشنبه های پژوهشی در متوسطه اول سلام سبز