دستیابی مدال برنز کشوری در ماسابقات تیمی کمانداران

نتایج مسابقات ورزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶