تقدیر دانش آموزان متوسطه اول سلام سبز از زحمات دلسوزانه و پرمهر مادرانشان

حضور دانش‌آموزان در مسابقات فرهنگی هنری اداره آموزش و پرورش منطقه ۵

اولین جلسه عمومی پایه هفتم

آغاز سال تحصیلی جدید

اردوی سینمای ایران مال

آزمون هماهنگ پایگاه تابستانی

اختتامیه پایگاه تابستانی