برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۰۰ در پایه هفتم و هشتم و نهم با دوربین روشن و مراقبت آنلاین دبیران و همکاران محترم
به امید موفقیت دختران عزیزمان