پیام مدیریت

مدیریت در یک مدرسه، شامل دو بخش سیاست‌گذاری‌ها و امور نوآورانه و نیز امور غیرکلان و روزانه یک مجموعه آموزشی است. انجام این دو بخش در مدرسه سلام سبز کاری بس دشوار است چرا که همه امور باید در بالاترین سطح کیفی باشد تا مدرسه بتواند در چهار بخش آموزش رسمی، آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در المپیاد دوره دوم و پژوهش، مسایل فرهنگی و نیز الگو بخشی به سایر مدارس و نظام آموزش‌ و پرورش کشور نقش خود را ایفا کند. از این روست که جز، با اتکال به خداوند متعال و نیز کمک کلیه کادراجرایی و آموزشی مدرسه که در زمره خبره ترین افراد در حوزه آموزش می باشند و نیز بدون همکاری دانش‌آموزان و اولیای آنان نمی‌توان به این مهم دست یافت.

مدیریت مجموعه، بر نقش برتر دانش‌آموزان تاکید داشته و معتقداست نحوه تعامل ما با دانش‌آموزان، باید مبتنی بر باورپذیری متقابل، اعطای مسئولیت در عین حفظ نظارت و ارتباط مبتنی با احترام باشد، تا بتوان دانش‌آموز را در دو بعد علمی و شخصیتی رشد داد. هدف نهایی در چنین اندیشه‌ای این است که دانش‌آموز در آینده خود، توانایی بیشتری در اداره خویش، خانواده و جامعه‌اش داشته باشد.

امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی، نوآوری، ابتکار، تلاش و نیز استفاده از تجارب آموزشی دیگران من جمله الگوهای برتر آموزشی در سطح بین المللی و نیز فرهنگ ایرانی و اسلامی به اهداف برتر این مدرسه نایل شویم. ان‌شاالله.