کادر اداری

سیده نوشاعاطفی
مدیریت دبیرستان سلام سبز (دوره اول)
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین شناسی
سوابق: ۲۵ سال سابقه کار اداری و آموزشی در مناطق ۶،۲و ۵
۱۰سال سابقه کار اداری در مجموعه سلام سبز
۱سال مدیریت دوره ۲ دبیرستان سلام سبز
۶ سال مدیریت دوره ۱ دبیرستان سلام سبز


فاطمه اسماعیلی طاهری
مسئول پایه  نهم دبیرستان سلام سبز (دوره اول)
تحصیلات: کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
سوابق: ۲ ماه مدرسه یحیوی و نیکان کادر اداری ودفتری
۱ سال معاونت فرهنگی و پژوهشی دوره ۲ سلام سبز
۳ سال مسئول پایه هفتم  سلام سبز
۲ سال مسئول پایه هشتم  سلام سبز
۳ سال مسئول پایه نهم سلام سبز
۷ سال دبیر آمادگی دفاعی دبیرستان سلام سبز و ۷ سال دبیر مطالعات اجتماعی سلام سبز


حمیده خدایاری
مسئول پایه هشتم (دوره اول) تحصیلات: کارشناس ارشد زمین شناسی نفت
سوابق: ۹ سال مشاوره تحصیلی و دبیر مدارس سرای دانش و دبیرستان معراج و دبیرستان دانشفر
۱ سال مدیریت مجموعه علمی و آموزشی حامی
۳ سال معاونت آموزشی دبیرستان دخترانه معراج
۳ سال سابقه تدریس دروس زمین شناسی و جغرافیا و مطالعات دبیرستان های معراج و فرشتگان


ندا کدخدایی
مسئول پایه هفتم دبیرستان سلام سبز (دوره اول)
تحصیلات: کارشناس فقه و حقوق دانشگاه الزهرا
سوابق: ۳ سال مشاوره تحصیلی مدرسه آیین روشن نور
۱ سال مسئول پایه اول دبستان سرای دانش
۱ سال معاون آموزشی دانش مفید دبیرستان دوره دوم


راحله وفایی زاده
معاون IT دبیرستان سلام سبز (دوره اول)
تحصیلات: کارشناسی نرم افزار
سوابق: ۱ سال پشتیبان شبکه رسانه آوابرید
۱ سال دبیر کامپیوتر مدرسه شاهد کرج
۵ سال مسئول IT مجتمع آموزشی ضحی
۴ سال دبیر کامپیوتر مجتمع آموزشی ضحی
۲ سال رابط پژوهش مجتمع ضحی
۵ سال مسئول IT دبیرستان سلام سبز ( دوره اول و دوم )
۲ سال مسول IT دبیرستان سلام سبز (دوره اول)


فاطمه خلج
معاون انضباطی دبیرستان سلام سبز (دوره اول)
تحصیلات: فوق دیپلم اقتصاد
سوابق: ۷ سال دفتردار در نخبگان علامه
۱ سال در رهجویان منطقه ۱
۳ سال معاون در مدرسه کوشش
۱ سال معاون انضباطی دوره ۲ سلام سبز
۴ سال معاون انضباطی دوره ۱ سلام سبز


مریم سعادت
معاون اجرایی و مسئول امور مالی دبیرستان سلام سبز (دوره اول)
تحصیلات: لیسانس کنولوژی آموزشی
سوابق: ۵ سال مربی پیش دبستانی دبستان آیت الله سعیدی
۲ سال مربی پیش دبستانی دبستان اندیشه امام
۳ سال معاون آموزشی و مسئول پایه پیش دانشگاهی  دبیرستان مهراندخت
۲ سال معاون اجرایی و انضباطی دبستان طلوع
۱ سال روابط عمومی


 اعظم اسماعیلی طاهری
معاون فرهنگی و دبیر عربی دبیرستان سلام سبز (دوره اول)
تحصیلات: کارشناسی فقه و حقوق
سوابق: ۴ سال دبیر عربی
۵ سال دبیر پیام آسمانی و قرآن
۱ سال دبیر مطالغات اجتماعی
۶ سال معاون فرهنگی سلام سبز ( دوره اول )


 مریم صفری
کارشناس فرهنگی دبیرستان سلام سبز و معاون پژوهش (دوره اول)
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سوابق: کار در بخش IT آموزش و پرورش منطقه ۱۸ (پاره وقت)
مسئول IT انتشارات ژرف اندیشان(پاره وقت)
مسئول دفتر مجتمع فرهنگی رضا(ع) (به مدت ۲ سال)
۵ سال کارشناس فرهنگی دبیرستان سلام سبز ( دوره اول )
۲ سال دبیر کامپیوتر


اعظم قلی زاده
اداری و دفترداری دبیرستان سلام سبز (دوره اول و دوم)
تحصیلات: کارشناسی ادبیات
سوابق: ۴ سال اداره آموزش و پرورش تاکستان
۴ سال مدرسه امید آینده
۱۳ سال سابقه کار در دبیرستان سلام سبز