پژوهش

بی تردید یکی از نقص‌های نظام آموزش فعلی، عدم محوریت پژوهش در آن است. دانش‌آموز حتی در انتهای تحصیلات رسمی آموزش و پرورش و در آستانه دانشگاه با روش تحقیق آشنا نیست، و از این رو نتوانسته روحیه خلاقانه و ابتکار خود را شکوفا کند و فارغ از موضوعات آموزش رسمی، در موضوعی که مورد علاقه خود است به تحقیق بپردازد. پژوهش در عین حال می‌تواند به عنوان شیوه اثرگذار یادگیری هم مورد نظر باشد تا دانش‌آموز، به جای انفعال در فرآیند یادگیری به صورت فعالانه‌ درآموزش مشارکت نماید. از این روقرار بر این است که پژوهش محوری برای همه دانش‌آموزان و در همه فعالیت‌های مدرسه وجود داشته باشد.
انجام پژوهش های دانش‌آموزی با انتخاب موضوع تحقیق توسط خود دانش‌آموزان و هدایت مشاوران مهمترین فعالیت های حوزه پژوهش این مجموعه است.

اهم فعالیت‌های پژوهشی مدرسه:

  1.  مدیریت تحقیق سالانه دانش‌آموزان
  2. آموزش روش مطالعه و پژوهش و همچنین ارائه مطلب
  3.  استعدادسنجی و هدایت مسیر پژوهشی دانش‌آموزان علاقه مند
  4. ایجاد بستر مناسب استفاده از آزمایشگاه، کارگاه ها و فضای کتابخانه برای تمامی دانش‌آموزان پژوهشگر
  5. استفاده از اساتید خبره و پژوهشگر‌در‌حوزه پژوهش به عنوان مدرس دوره ها.
  6.  برگزاری مسابقات در حوزه های پژوهشی.
  7.  برگزاری بازدیدهای علمی و پژوهشی هدفمند برای دانش‌آموزان