کادر اداری

اعظم قلی زاده
مسئول اداری و دفترداری

راحله وفایی زاده
معاونت IT و مسئول سایت

کادر آموزش

زهرا فضلی
مسئول پایه هفتم

غزاله فرامرزی
مسئول پایه نهم

غزل احمدی راد