المپیاد

هدف: آشنایی دانش آموزان متوسطه دوره اول با شیوه برگزاری المپیاد و آماده سازی اولیه برای آزمون های المپیاد متوسطه دوره دوم

اهم فعالیت‌های المپیادی مدرسه:
۱٫ غافل نشدن از آموزش رسمی و تلاش برای حفظ و ارتقای سطح کیفی در امتحانات
۲٫ استفاده از دبیران مجرب
۳٫ هدایت تحصیلی و مشاوره فردی با دانش‌آموز المپیادی و اولیای آنان
۴٫ آموزش در سطوح مختلف