سوگواره ی دریا، کلیپی از دانش آموزان متوسطه دوم سلام سبز، تقدیم به شهدای سانحه ی سانچی و خانواده های داغدار این عزیزان


کلیپ سلام سبز در تکاپوی مسابقات اسوه حسنه


اردوهای تابستانه ۹۶ در یک نگاه