واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه (Research &Development) در هر مجموعه ای با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود، به منظور برنامه‌‌ریزی برای تثبیت نقاط قوت و تبدیل نقاط قابل بهبود به قوت،تشکیل می-شود. از دیگر وظایف این واحد بهینه کاوی و بومی‌سازی آن در مجموعه می باشد.
دبیرستان سلام سبز به عنوان مرکزی پیشرو در ایران اقدام به راه اندازی این مرکز و انتقال دانش و تجربیات صورت گرفته در مرکز تحقیق و توسعه مجموعه مدارس سلام و انرژی‌اتمی نمود و در مدت کوتاه حضـور این واحد در مجموعه شاهد پیشرفت پیشرفت شاخص های آموزشی و رضایت مندی عمومی در مجموعه می‌باشیم.

اهم فعالیت‌های تحقیق و توسعه مدرسه
۱٫ تدوین برنامه راهبردی دبیرستان سلام سبز برمبنای برنامه راهبردی مجموعه مدارس سلام .

۲٫ شناسایی، دسته بندی و تدوین چرخه فرآیندهای مدرسه.
۳٫ تدوین شناسنامه و شاخص های ارزیابی فرآیندهای اجرایی مدرسه.
۴٫ بازنگری و طراحی مجدد ساختار سازمانی و ساختار کمیسیون های مدرسه.
۵٫ تدوین شرح وظایف دقیق کارمندان به تفکیک حوزه های فعالیت.
۶٫ طراحی اینفوگراف های کاربردی (ساختار سازمانی، شرح وظایف، فرآیندها و…).
۷٫ ایجاد بستر لازم برای اخذ استانداردهای حوزه مدیریت و آموزش (ISO) .
۸٫ انجام ارزیابی جامع دبیرستان برمبنای مدل ارزیابی مدارس (مدل تعالی مدارس سلام و انژی اتمی)