معاونت فن‌آوری اطلاعات

سایت دبیرستان که با پیشرفته‌ترین دستگاه‌های کامپیوتری مجهز شده است و شامل ۱۵ عدد کامپیوتر است که به صورت Wireless باهم شبکه وتحت Domain یک سرور می‌باشند. که تنها محل برگزاری کلاس‌‎های درسی کامپیوتر می‌باشد بلکه در تمامی ساعات اداری و حتی پس از آن جهت استفاده دانش‌آموزان از شبکه اینترنت و برنامه‌های رایانه‌ای باز بوده و آموزش‌های مستمر تحت نظارت اساتید مجرب صورت می‌پذیرد. استفاده از نرم افزارها و فیلم های آموزش مناسب موجود در جهت تعمیق هر چه بیشتر مطالب درسی

علاوه بر این برنامه های زیر پروژه های فوق برنامه ای هستند که برای دانش آموزان در نظر گرفته شده اند:
– آموزش و تمرینات گروهی جهت راهیابی به مراحل استانی و کشوری المپیاد کامپیوتر

– آموزش پژوهش پیشرفته در اینترنت
– آموزش الگوریتم وفلوچارت و برنامه نویسی C++ ، Visual Basic و … در کلاسهای کامپیوتر دانش آموزان