محبوبه شاه‌حسینی
 مدیریت دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)

تحصیلات:کارشناسی الهیات گرایش ادیان و عرفان
سوابق:

تدریس دین و زندگی در پایه‌های مختلف دبیرستان
همکاری در تالیف کتب تست و کمک آموزشی
معاونت فرهنگی دبیرستان سلام سبز
مشارکت در حوزه‌های اجرایی
مشارکت در حوزه‌های برنامه‌ریزی آموزشی
مسئول پایه دوم
مسئول پایه سوم

۴سال مدیریت دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)


فاطمه وحیدی
معاونت مالی دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)تحصیلات: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد آموزش
سوابق:۲ سال کارشناس تولید
۱ سال مسئول سایت آموزشگاه قلمچی
۲ سال طراح و برنامه نویس شرکت گسترش انفورماتیک
۵ سال کادر اداری و آموزشی دبیرستان سلام سبز۱ مسئول اجرایی مدیریت سلام سبز (دوره دوم)

زهره یکتا
 معاونت آموزشی و مسئول پایه یازدهم دبیرستان سلام سبز ( دوره دوم)تحصیلات: لیسانس ریاضی کاربردی و فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
سوابق:۱۰ سال سابقه تدریس ریاضیات در کلیه مقاطع
۱۵ سال مشاوره آموزشی در مناطق ۱ و ۳ و ۶ و ۸ و ۱۴
۲ سال معاونت آموزشی دبیرستان سلام سبز۱ سال مسئول پایه دهم دبیرستان سلام سبز ( دوره دوم )
۱ سال مسئول پایه یازدهم دبیرستان سلام سبز ( دوره دوم )

آزاده نوروزی
معاونت اجرایی دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
سوابق: ۱ سال مشاوره(فردی – گروهی – تحصیلی) در کمیته امداد خمینی (ره)
۱سال فعالیت در حوزه مددکاری، فرهنکی و آموزش در کمیته امداد امام خمینی(ره)
۱ سال فعالیت در کلینیک رهنمون۱ سال معاون انضباطی پایه دهم و یازدهم دبیرستان سلام سبز

زهره کاشانی
معاونت انضباطی دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق:۱۰ سال مدیر مسئول انتشارات روژین۱ سال حسابدار مهد شادینه

 

مهسا حسینی
مسئول پایه دوازدهم دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا
۲ سال تدریس درس علوم و ریاضی
۴ سال مشاور پایه پیش دانشگاهی ریاضی، تجربی، انسانی
۱ سال معاون آموزشی
مشاور + معاون اجرایی رشته هاي فنی
۱سال کارشناس پایه چهارم سلام سبز۳ سال مسئول پایه دوازدهم دبیرستان سلام سبز

فاطمه امیری
معاون انضباطی پایه دوازدهم دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات: دانشجو
سوابق:۲ سال روابط عمومی دبیرستان سلام سبز
۱ سال کارشناس فرهنگی دبیرستان سلام سبز۲ سال معاون انضباطی پایه چهارم دبیرستان سلام سبز

ندا طاهریمسئول پایه پایه دهم دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات:سوابق :

زینب فرجزاده
معاونت فرهنگی دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات: کارشناسی الهیات/ ادیان و عرفان
سوابق: مجری و سرپرست بانوان در اعتکاف های رمضانیه و اردوهای دانشجویی روضه الحسین علیه السلام
۴ سال همکاری در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
دبیر باشگاهای فرهنگی هنری ارسباران.کارشناس فرهنگی معاونت برنامه ریزی
مدرس چند رشته ی هنری در زمینه های نقاشی روی پارچه و تابلوسازی و دیپلم انسانی
۴ سال معاونت فرهنگی دوره دوم سلام سبز  

شیما فرج الهیکارشناس پایه یازدهم دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
مسئول المپیاد و پژوهش دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)تحصیلات :سوابق :۲ سال همکار مسئول المپیاد و پژوهش دبیرستان سلام سبز

 اعظم قلی زاده
معاون اجرایی و دفترداری دبیرستان سلام سبز (دوره اول و دوم)
تحصیلات: کارشناسی ادبیات
سوابق: ۴ سال اداره آموزش و پرورش تاکستان
۴ سال مدرسه امید آینده
۹ سال سابقه کار در دبیرستان سلام سبزحسنی نجم
کارشناس پایه دهم دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
گرافیست دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)کارشناس پایه دهم دبیرستان سلام سبز
تحصیلات: کارشناسی ارشد ارتباط تصویری – گرافیک
سوابق:۲ سال مدیر تبلیغات کانون تبلیغاتی اوج
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی۲ سال گرافیست دبیرستان سلام سبز

فاطمه وحیدی
معاونت مالی دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)

تحصیلات: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد آموزش
سوابق:

۲ سال کارشناس تولید
۱ سال مسئول سایت آموزشگاه قلمچی
۲ سال طراح و برنامه نویس شرکت گسترش انفورماتیک
۵ سال کادر اداری و آموزشی دبیرستان سلام سبز

۱ مسئول اجرایی مدیریت سلام سبز (دوره دوم)


زهره یکتا
 معاونت آموزشی و مسئول پایه یازدهم دبیرستان سلام سبز ( دوره دوم)

تحصیلات: لیسانس ریاضی کاربردی و فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
سوابق:

۱۰ سال سابقه تدریس ریاضیات در کلیه مقاطع
۱۵ سال مشاوره آموزشی در مناطق ۱ و ۳ و ۶ و ۸ و ۱۴
۲ سال معاونت آموزشی دبیرستان سلام سبز

۱ سال مسئول پایه دهم دبیرستان سلام سبز ( دوره دوم )
۱ سال مسئول پایه یازدهم دبیرستان سلام سبز ( دوره دوم )


آزاده نوروزی
معاونت اجرایی دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی
سوابق: ۱ سال مشاوره(فردی – گروهی – تحصیلی) در کمیته امداد خمینی (ره)
۱سال فعالیت در حوزه مددکاری، فرهنکی و آموزش در کمیته امداد امام خمینی(ره)
۱ سال فعالیت در کلینیک رهنمون

۱ سال معاون انضباطی پایه دهم و یازدهم دبیرستان سلام سبز


زهره کاشانی

معاونت انضباطی دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق:

۱۰ سال مدیر مسئول انتشارات روژین

۱ سال حسابدار مهد شادینه

مهسا حسینی
مسئول پایه دوازدهم دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا
۲ سال تدریس درس علوم و ریاضی
۴ سال مشاور پایه پیش دانشگاهی ریاضی، تجربی، انسانی
۱ سال معاون آموزشی
مشاور + معاون اجرایی رشته هاي فنی
۱سال کارشناس پایه چهارم سلام سبز

۳ سال مسئول پایه دوازدهم دبیرستان سلام سبز


فاطمه امیری
معاون انضباطی پایه دوازدهم دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات: دانشجو
سوابق:

۲ سال روابط عمومی دبیرستان سلام سبز
۱ سال کارشناس فرهنگی دبیرستان سلام سبز

۲ سال معاون انضباطی پایه چهارم دبیرستان سلام سبز


ندا طاهری

کارشناس پایه یازدهم دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات:

سوابق :


زینب فرجزاده
معاونت فرهنگی دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات: کارشناسی الهیات/ ادیان و عرفان
سوابق: مجری و سرپرست بانوان در اعتکاف های رمضانیه و اردوهای دانشجویی روضه الحسین علیه السلام
۴ سال همکاری در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
دبیر باشگاهای فرهنگی هنری ارسباران.کارشناس فرهنگی معاونت برنامه ریزی
مدرس چند رشته ی هنری در زمینه های نقاشی روی پارچه و تابلوسازی و دیپلم انسانی
۴ سال معاونت فرهنگی دوره دوم سلام سبز  


شیما فرج الهی
مسئول المپیاد و پژوهش دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)

تحصیلات :

سوابق :

۲ سال همکار مسئول المپیاد و پژوهش دبیرستان سلام سبز


 اعظم قلی زاده
معاون اجرایی و دفترداری دبیرستان سلام سبز (دوره اول و دوم)
تحصیلات: کارشناسی ادبیات
سوابق: ۴ سال اداره آموزش و پرورش تاکستان
۴ سال مدرسه امید آینده
۹ سال سابقه کار در دبیرستان سلام سبز
حسنی نجم
گرافیست دبیرستان سلام سبز (دوره دوم)
تحصیلات: کارشناسی ارشد ارتباط تصویری – گرافیک
سوابق:

۲ سال مدیر تبلیغات کانون تبلیغاتی اوج
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

۲ سال گرافیست دبیرستان سلام سبز