پایگاه تابستان ۱۴۰۰

کلاس های آموزشی، فرهنگی، المپیاد و پژوهش، پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۰  به مدت ۷ هفته برای پایه های دهم و یازدهم و ۸ هفته برای پایه دوازدهم  شروع شد.