آزمون های سلام تشریحی ویژه ی تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستان های سلام به صورت آنلاین (وبک روشن دانش آموزان) برگزار شد.