گزارش تصویری از نمایشگاه مجازی آثار فرهنگی دختران سلام سبز، به همراه صحبت های معاونت فرهنگی دبیرستان